پست هاي تگ شده "کشور"

 همه‌پرسی

زیباکلام:

 همه‌پرسی راهی برای حل مشکلات کشور

در مورد FATF احتیاجی به رفراندوم نیست و فقط کافی است که یک نظرسنجی توسط سازمان‌های معتبر صورت گیرد تا خیلی راحت مشخص شود که چند درصد از جامعه به پیوستن ایران به این لوایح 4‌گانه موافق و چند درصد مخالف هستند.

1397/11/09
حزب

نمازی:

 فقط دو یا سه حزب در کشور ۵ هزار عضو دارند

یک فعال سیاسی با اشاره به اینکه فقط دو یا سه حزب در کشور پنج هزار عضو دارند، گفت: می‌توان این راهکار را برای احزابی که تعداد اعضای آنها به پنج هزار نفر نمی‌رسد در نظر گرفت که لیست انتخاباتی آنها مثلاً با امضای بیست هزار نفری مردم تهیه شود.

1397/11/07
مجمع عمومی احزاب و تبعات تاخیر برگزاری

مجمع عمومی احزاب و حاشیه های برگزاری‌؛

مجمع عمومی احزاب و تبعات تاخیر برگزاری

بیش از دو سال از ابلاغ قانون جدید فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی می گذرد؛ قانونی که احزاب باید اساسنامه خود را بر اساس آن تطبیق داده و مجمع عمومی و سالیانه برگزار کنند.

1397/10/08