پست هاي تگ شده "ژاپن"

حسرت

10 نکته از باخت تلخ ایران به ژاپن؛

ناف ما را با «حسرت» بریده‌اند

حرفه‌ای نبودن، فرق بزرگ امروز ایران و ژاپن بود. صحنه گل اول سامورایی‌ها به ایران، فاصله فوتبال ما و ژاپن بود. ما توپ را رها کردیم و به دنبال داور افتادیم، آنها به دنبال توپ رفتند و گل زدند.

1397/11/09