پست هاي تگ شده "نامه سرگشاده سید محمد خاتمی"

خبر انتشار نامه سرگشاده سید محمد خاتمی به رهبری و مردم صحت ندارد

جواد امام:

خبر انتشار نامه سرگشاده سید محمد خاتمی به رهبری و مردم صحت ندارد

فعال سیاسی اصلاح‌طلب وجود نامه سرگشاده رئیس دولت اصلاحات به مردم را تکذیب کرد و گفت: اگر قرار باشد آقای خاتمی صحبتی انجام دهند در رسانه رسمی خودشان منتشر خواهند کرد.

1400/11/05