پست هاي تگ شده "محیط زیست، محمددرویش، هورالعظیم"

به خاطر نفت جان هور را گرفتند/ محیط زیست چشم خود را بست

چینی‌ها هم مقصرند:

به خاطر نفت جان هور را گرفتند/ محیط زیست چشم خود را بست

تالاب هورالعظیم حدود 5 میلیارد متر مکعب به عنوان حقابه از سمت ایران و عراق نیاز دارد تا بتواند تاب‌آور شود که حدود 1.5 میلیارد متر مکعب را باید ایران از محل کرخه و بقیه را دولت عراق از محل دجله و فرات بپردازد.

1400/04/13