پست هاي تگ شده "محمود میرلوحی، اصلاحات، تک صدایی"

در ایران تک‌صدایی شدن امکان پذیر نیست

میرلوحی:

در ایران تک‌صدایی شدن امکان پذیر نیست

یک فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه در ایران تک‌صدایی شدن امکان پذیر نیست، گفت: طبیعت سیاست و اداره کشور این است که تک قطبی شدن امکانپذیر نیست و دوره‌های تک‌صدایی بیش از دو سال قابل دوام نیست. بنابراین تا وقتی سیاست و مطالبات مردم وجود دارد، همیشه اصلاحات لازمه کار است.

1400/04/12