پست هاي تگ شده "صلاحیت داوطلبان، داوطلبان ریاست جمهوری"

آخرین جزئیات از بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری

عباسعلی کدخدایی:

آخرین جزئیات از بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری

سخنگوی شورای نگهبان گفت: احتمال اینکه زودتر از پایان ۵ روز دوم، اسامی نهایی کاندیداها را اعلام کنیم، وجود دارد و هر وقت به نتیجه برسیم، اعلام خواهیم کرد.

1400/03/02