پست هاي تگ شده "سیاسی"

کلیات پارلمان اصلاحات تصویب شد

۲۰ ماده در کمیته سیاسی تصویب شد؛

کلیات پارلمان اصلاحات تصویب شد

مصوبات کلیات پارلمان اصلاحات که قبل‌تر در کمیته سیاسی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بود،  در این جلسه به تصویب رسید.

1397/10/10