پست هاي تگ شده "دبیرکل حزب ندای ایرانیان"

وقتی‌دغدغه نماینده مجلس نافِ دختر مردم است!

شهاب الدین طباطبائی:

وقتی‌دغدغه نماینده مجلس نافِ دختر مردم است!

دبیرکل حزب ندای ایرانیان: شاید در مجلس یکی از کار‌ها این است که می‌روند بیرون تا ببینند چند نفر نافشان بیرون است.

1401/07/04
سید شهاب‌الدین طباطبایی دبیرکل حزب ندای ایرانیان شد

طی گزارشی:

سید شهاب‌الدین طباطبایی دبیرکل حزب ندای ایرانیان شد

سید شهاب‌الدین طباطبایی با کسب اکثریت آرا به عنوان دبیرکل و مجید فراهانی رییس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان انتخاب شدند.

1401/05/01
صادق خرازی دبیرکل حزب ندای ایرانیان استعفا کرد

طی نامه ای:

صادق خرازی دبیرکل حزب ندای ایرانیان استعفا کرد

سید محمد صادق خرازی با انتشار نامه ای احساسی از دبیرکلی حزب ندای ایرانیان استعفا کرد.

1401/04/15