پست هاي تگ شده "حکمرانی آب"

هشدارهای نماینده چابهار نسبت به جدی گرفتن حکمرانی آب در کشور

معین الدین سعیدی:

هشدارهای نماینده چابهار نسبت به جدی گرفتن حکمرانی آب در کشور

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با بیان اینکه برای مقابله با تبعات خشکسالی در این شرایط اقلیمی خاص هیچ راهی جز شیرین کردن آب دریا نداریم، گفت: سهم ایران از آب شیرین‌کن های خلیج فارس و دریای عمان تنها دو درصد است.

1400/07/27