پست هاي تگ شده "حسن پورعظیم"

نباید خود را فارغ از ایرادات وارد شده به اداره کشور بدانیم

رئیس خانه احزاب آذربایجان شرقی:

نباید خود را فارغ از ایرادات وارد شده به اداره کشور بدانیم

رئیس خانه احزاب آذربایجان شرقی گفت: امروز پس از گذشت سالها از پیروزی انقلاب اسلامی فارغ از هر تفکر و عقیده سیاسی اصلاح طلب ، اصولگرا و یا مستقل هریک از تشکل ها و احزاب ایراداتی نسبت به وضعیت فعلی کشور دارند و نباید خود را فارغ از ایرادات وارد شده به اداره کشور بدانیم.

1400/11/24