پست هاي تگ شده "ثریا مطهرنیا"

جایزه یک میلیون دلاری برای معلم فداکار ایرانی

طی گزارشی:

جایزه یک میلیون دلاری برای معلم فداکار ایرانی

ثریا مطهرنیا امسال نماینده ی منتخب ایران به عنوان معلم نمونه توسط بنیاد وارکی با همکاری یونیسف شده است. جایزه ی بین المللی بنیاد وارکی هر ساله به دنبال انتخاب بهترین معلم های دنیا، اهدا می شود.

1400/08/12