پست هاي تگ شده "ترکیه"

صادرات ترکیه

واردات 61 قلم کالای صادراتی ترکیه به ایران ممنوع شده؛

کاهش ۳۰ درصدی صادرات ترکیه به ایران

یک نماینده انجمن صنفی – بازرگانی ترکیه نسبت به تصویب قانون ممنوعیت ورود 1399 قلم کالای وارداتی به ایران، و تاثیرات آن بر کاهش صادرات ترکیه به ایران هشدار داد.

1397/11/02