پست هاي تگ شده "انتخابات ریاست جمهوری"

طیب نیا:در سال گذشته بر مبنای رهنمودهای حضرتعالی،دولت گام های بلندی برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی برداشت

سال 1396،سال شروع برنامه ششم توسعه است

به گزارش خبرنگار هدا پرس;طیب نیا،وزیر اقتصاد و دارایی به رهبر انقلاب پیرامون نامگذاری سال 96 به ایشان نامه نوشت و در شرح متن این نامه گفت:در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا،فرصتی است برای رقابت در جهت تحقق تولید ملی و اشتغال

1396/01/02