پست هاي تگ شده "اعتراض"

دولت رئیسي و مساله اعتراض

.

دولت رئیسي و مساله اعتراض

نبود قانوني روشن و شفاف در به رسميت شناختن اعتراض‌ها، راه برخورد امنيتي به صورت سليقه‌اي با معترضان را مي‌گشايد و تمام تلاش برخي مسوولان براي نظم و نظام بخشيدن به برخوردهاي امنيتي و قضايي را به باد فنا مي‌دهد.

1400/07/06