پست هاي تگ شده "اعتراض کامیون داران،سیستم حمل و نقل"

تأملی بر مطالبات رها شده قشر‌های بزرگی از مردم؛

از اعتراض کامیون داران به اشکالات سیستم حمل و نقل تا حکم زندان برای معترضان

اگرچه اعتراض هایی که در سال های گذشته و به ویژه سال جاری توسط رانندگان کامیون برگزار شد اصلاً سیاسی نبود و در همه آنها مسائل صنفی محوریت داشت اما برخوردهای سیاسی و امنیتی با این اعتراضات و بازداشت برخی معترضان که به زندان نیز محکوم شدند نشان داد آنچنان که باید و شاید عزم جدی برای حل مشکلات این قشر وجود ندارد.

1396/10/23