پست هاي تگ شده "اعتراض مردم"

اعتراض حق شماست!

.

اعتراض حق شماست!

حاکمیت بر مردم منهای بازتاب نظر مردم در ادارۀ امور، یعنی حاکمیت بر تن‌های بی‌سر!

1401/07/21