پست هاي تگ شده "اعتراض مدنی، ابوالفضل موسوی"

.

من اعتراض مدنی دارم، لطفاً جواب دهید

این روزها زیاد می شنویم که نخبگان و مسولان از روی دلسوزی هشدار دهند که اعتراضات باید از طریق مدنی باشد . نگارنده هم کاملا قبول دارد و معتقد و ملتزم به این است که انتقاد و اعتراض باید از راه های مدنی و قانونی باشد . امروز به همین مناسبت می خواهم یک اعتراض مدنی کنم.

1396/10/13