پست هاي تگ شده "اعتراض شهروندان"

حق اعتراض شهروندان یک حق ویژه است

.

حق اعتراض شهروندان یک حق ویژه است

متاسفانه اگر به ظرفیت‌هایی چون حزب، رسانه، نهادهای مدنی و... به عنوان یک ظرفیت توجه می‌شد، با یک چنین مشکلاتی که امروز وجود دارد، روبه‌رو نبودیم.

1401/07/20