پست هاي تگ شده "اعتراضات"

اعتراضات فروکش می‌کند اما تمام نمی‌شود

هاشمی‌طبا:

اعتراضات فروکش می‌کند اما تمام نمی‌شود

واقعیت این است که فرم اعتراضات در ایران، در سال‌های اخیر، سینوسی است؛ فروکش می‌کند اما تمام نمی‌شود.

1401/10/10
تاثیر اعتراضات مردم بر اقتصاد کشور

طی تحلیلی:

تاثیر اعتراضات مردم بر اقتصاد کشور

حدود ۳ ماه سه ماه از ناآرامی‌های اخیر در کشور می‌گذرد و از همان ابتدا آثار کوتاه‌مدت آن براقتصاد کشور نمایان شد.

1401/09/26
چاره‌اندیشی برای حل ریشه‌ای اعتراضات

.

چاره‌اندیشی برای حل ریشه‌ای اعتراضات

جدی‌گرفتن تمامی مشکلات و معضلاتی که باعث بروز اعتراضات می‌شود. مثل رفتارهای دستگاه‌های حکومتی به‌ویژه سازمان‌های امنیتی و انتظامی و اداری با مردم؛ به طوری که بهانه برای بروز اعتراضات ایجاد نشود.

1401/07/26
الزامات پذیرش اعتراضات

.

الزامات پذیرش اعتراضات

بنابراین بهتر آن است که نمایندگان مجلس خواسته‌های به حق شهروندان را قبل از تبدیل شدن به بحران دنبال کنند و نه برای کشف آدرس محل اعتراض‌ها در بوستان‌های و پارک‌ها مصاحبه نمایند.

1401/07/19
زیرِ پوست اعتراضات دی ماه به روایت عباس عبدی

.

زیرِ پوست اعتراضات دی ماه به روایت عباس عبدی

شاید هیچ چیز بهتر و دقیق‌تر از ناکارکردی نهاد‌های اجتماعی در ایران نتواند توصیف‌کننده وضعیت ناپایدار و شکننده کنونی جامعه ایران باشد.

1397/10/09