پست هاي تگ شده "اعتراضات ،برجام"

در غیاب امید به دست آمده از حصول برجام؛

نسبت برجام با اعتراضات اخیر کشور چیست؟

در کنار این سه دسته تحلیل، دسته چهارمی از تحلیل‌ها را می‌توان با این پرسش محوری مطرح کرد که اگر برجام نبود، پیدایش، گسترش و تأثیر ناآرامی‌های اخیر با چه سناریوهایی می‌توانست رقم بخورد؟ پاسخ به این پرسش معیار مناسبی برای ارزیابی درستی تصمیم نظام برای پذیرفتن برجام خواهد بود.

1396/10/17