پست هاي تگ شده "اعتدال"

مفروضات لرزان افتراق اصلاحات از اعتدال

روحانی باید عملا و اخلاقا به وعده هایی که داد پایبند باشد؛

مفروضات لرزان افتراق اصلاحات از اعتدال

 نمایش شکاف میان دولت و اصلاح طلبان تاکتیکی است که انتظار می رود با نزدیک شدن به موسم انتخابات نزد رقبا و در رسانه هایشان کاربرد گسترده تری یابد.

1397/10/09