پست هاي تگ شده "اعتدالگراها"

ناکارآمدی جریان اعتدال به پای اصلاح‌طلبان نوشته می‌شود

زرشناس مطرح کرد؛

ناکارآمدی جریان اعتدال به پای اصلاح‌طلبان نوشته می‌شود

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: مردم به خوبی می‌دانند که جریان اصلاحات از گفتمان اعتدال تمام قد حمایت کرد و ناکارآمدی جریان اعتدال به پای اصلاح‌طلبان نوشته می‌شود.

1397/09/28