پست هاي تگ شده "اعتبار یا اعتماد،تولید محتوا،فضای مجازی"

اعتبار یا اعتماد؟

.

اعتبار یا اعتماد؟

مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۱۴۰۰، مدیریت و نظارت بر محتوای فضای مجازی را به صدا و سیما سپرد.

1399/10/27