پست هاي تگ شده "اظهارات روحانی،اغتشاشات"

اظهارات روحانی درباره اغتشاشات اخیر؛

همه این‌ها کسانی نیستند که از خارج دستور گرفته باشند

مردم مشکلات دارند. طبیعی است، باید این مشکلات را حل و فصل کنیم؛ بنابراین یک عده اعتراض یا انتقاد دارند. به حق انتقاد دارند، منتها باید طریق و مسیر درست و قانونی را برای بیان انتقاد انتخاب کنند. یک عده‌ای در این وسط آمدند دارند با تحریک دیگران سوء استفاده می‌کنند. آن هم معلوم است که برای چیست؟

1396/10/11