پست هاي تگ شده "اطلاعات سپاه ، فیلترینگ"

۵۰ درصد کاربران تلگرام ایرانی هستند؛

ورود اطلاعات سپاه به بحث فیلترینگ؟/ سروش چند میلیون کاربر دارد؟

به گفته نقوی حسینی ۵۰ درصد کاربران تلگرام ایرانی هستند لذا از آنجا که اغلب کشورها کاملا مسلط بر تلگرام هستند انتظار می‌رود مراجع ذیربط در حوزه فضای مجازی کشور به وظیفه انقلابی، شرعی و ملی خود عمل کنند.

1397/01/21