پست هاي تگ شده "اصولگرایی،پیش بینی محمد مهاجری"

پیش بینی محمد مهاجری در مورد اصولگرایی

در گفت و گویی مطرح شد:

پیش بینی محمد مهاجری در مورد اصولگرایی

محمد مهاجری فعال اصولگرا می گوید: برخی دوستان اصول‌گرا که تندرو هم نیستند، این حرف من را نمی‌پذیرند، اما من همیشه گفته‌ام که اصول‌گرایی اگر کاملا مضمحل نشده باشد، رو به اضمحلال است. بنیان‌هایی که اصول‌گرایی بر آنها استوار بوده از بین رفته یا نیاز به بازنگری دارد.

1399/11/02