پست هاي تگ شده "اصولگرایان، طالبان، افغانستان"

چرا برخی اصولگرایان، طالبان را تطهیر می‌کنند؟

کیهان از طالبان قباحت‌زدایی می‌کند:

چرا برخی اصولگرایان، طالبان را تطهیر می‌کنند؟

طالبان به‌صراحت اعلام کرده که خواهان تشکیل حکومت اسلامی است،چون چنین حکومتی دشمن اول خود را حکومت ایران تعریف خواهد کرد و از آنجا که شیعیان را کافر می‌دانند، به سادگی ظلم و ستم و قتل‌عام آنان را آغاز خواهند کرد.

1400/04/08