پست هاي تگ شده "ابراهیم نکو"

اصولگرایان با تمام توانمندی خود در میدان هستند

ابراهیم نکو:

اصولگرایان با تمام توانمندی خود در میدان هستند

یک نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم یک دوران طلایی در اختیار دارد، گفت: همه گرایش های جریان اصولگرا فعال شده و تمام ظرفیت ها و توانمندی خود را به میدان آورده اند.

1401/02/05
مشکل اصلاح طلبان این است که دنبال بازسازی خود نیستند

ابراهیم نکو:

مشکل اصلاح طلبان این است که خودشان را می بازند

یک نماینده ادوار مجلس گفت: اصلاح طلبان پس از شکست در انتخابات خود را می بازند و احساس سرافکندگی می کنند، اما اصول گرایان در شرایط مشابه تهاجمی عمل کرده و به دنبال بازسازی خود می روند.

1400/12/23