پست هاي تگ شده "آموزش و پرورش"

بین 880 هزار نیروی آموزش و پرورش یک نفر برای وزارت پیدا نمی‌‌شود؟!

.

بین 880 هزار نیروی آموزش و پرورش یک نفر برای وزارت پیدا نمی‌‌شود؟!

باید دید آقای رییسی در سومین گزینه به یک معلم می‌رسد یا باز به دکتر فلان که معلم نبوده و بعد معلوم می‌شود دکتر هم نبوده است. اتفاقا نیاز نیست دکتر باشد. یک معلم ابتدایی شایسته را پیدا کنید. در یکی از حضورهای میدانی پیدا می‌شود. راستی اگر واقعا هیچ یک از این 880 هزار نفر روحیه انقلابی ندارند پس این همه سال چگونه گزینش شده‌اند و مهم‌تر این که چگونه تربیت یک نسل و 13 میلیون کودک و نوجوان مان را به آنان سپرده‌ایم؟!

1400/08/26