آرشيو "یادداشت ها"

داستان دو کاج و دو پایان متفاوت

.

داستان دو کاج و دو پایان متفاوت

بعضی شعرها، فقط یک شعر نیستند، خاطره مشترک یک یا حتی چند نسل هستند که می توانند دستمایه گفت و گوی آدم هایی شوند که برای اولین بار همدیگر را دیده اند ولی در سال هایی دور در جایی مثل یک شعر، با هم بوده اند.

1401/12/24
پیامد های شعار درمانی و امید واهی دادن

.

پیامد های شعار درمانی و امید واهی دادن

متاسفانه گفتار های واهی که به شعار درمانی معروف شده در تمام بخش های جامعه ریشه دوانیده است. این شعار در مانی و امید واهی از تصور اشتباه خود در بسیاری از افراد آغاز و تا نحوه ی سکانداری جامعه امتداد می یابد.

1401/12/23
دست آمران حمله به سفارت عربستان از کدام آستین بیرون آمده بود؟

.

دست آمران حمله به سفارت عربستان از کدام آستین بیرون آمده بود؟

پس از 7 سال سرانجام مشخص نشد، دست‌هایی که این حمله را ترتیب دادند و هدایت می‌کردند، از آستین کجا و چه کسی بیرون آمد. شاید فایل صوتی لو رفته جواد ظریف وزیر امور خارجه پیشین تا حدودی راه این معما را روشن کند.

1401/12/23
سعودی‌ها را با چه «القابی» تیتر می‌کنید؟

.

سعودی‌ها را با چه «القابی» تیتر می‌کنید؟

آنکه باید ماتم بگیرد خود کیهان است، چون که از این به بعد به جای خطاب کردن سعودی‌ها با عناوین و القابی مثل: نوکران بی جیره و مواجب آمریکا، سگ‌های دست آموز صهیونیست ها، پدر تروریسم داعش، آدمکشان حرفه‌ای و.. باید آن‌ها را خادمین حرمین شرفین بنامد!

1401/12/22
توافق ایران_عربستان، بازگشت ژئوپلتیک

.

توافق ایران_عربستان، بازگشت ژئوپلتیک

احمد شریف دبیرکل حزب هدا به بهانه برقراری روابط دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی، مزایای این روابط و دلایل قطع ارتباط این دو کشور را بررسی کرده است.

1401/12/20
میر سلیم اصل قصه را گفت و کاندیدای صادقانه ترین جمله سال شد!

.

میر سلیم اصل قصه را گفت و کاندیدای صادقانه ترین جمله سال شد!

این سخن میرسلیم در تضاد آشکار و تقابل واضح با دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی است و میر سلیم در واقع با این اظهارات خود علم مخالفت با امام خمینی (ره) را برافراشته است.

1401/12/20
افزایش دستمزدها ورونق اقتصادی

.

افزایش دستمزدها ورونق اقتصادی

رشد فزاینده و لجام گسیخته دلار عامل دیگری در سقوط آزاد حقوق کارگران و کارمندان دولت را در پی داشته است و این معضل جدی یعنی کسری سبد درآمد این طبقه مستضعف هم در دولت یازدهم ودوازدهم جبران منافات نشده است.

1401/12/13
گیریم که مادر نبود و فقط معترض بود!

.

گیریم که مادر نبود و فقط معترض بود!

نمی شود که از صدر تا زیر و ذیل مملکت بگویند اعتراض حق مردم است و وقتی یک نفر اعتراض می‌کند، چند نفر که فکر می‌کنند باید نخود هر آشی باشند.

1401/12/13
ایران بهای گزافی برای تندروی پرداخته و امروز ناگزیر از انتخاب راه اعتدال و میانه‌روی هستیم

.

ایران بهای گزافی برای تندروی پرداخته و امروز ناگزیر از انتخاب راه اعتدال و میانه‌روی هستیم

عرصه سیاست، عرصه خردورزی است. ایران بهای گزافی برای تندروی پرداخته است و امروز ما ناگزیر از انتخاب راه اعتدال و میانه‌روی هستیم.

1401/12/11
هزاره‌گرایی «طالبان ایرانی»

.

هزاره‌گرایی «طالبان ایرانی»

هزاره‌گرایان دید اخرالزمانی دارند که می‌تواند ویران‌شهری باشد‌. باورمندان این نظریه خرافی مستعد خشونت نیز هستند.

1401/12/11